عاشقانهو خواب دیدنِ تو...
آنقدر زیباست‌ که،
خدا زودتر از من بالِش بَرداشته!
زمین قبل از من چَشم بسته!
و زمان پیش از من به خواب میرَوَد!!
خواب دیدنِ تو آنقدر زیباست
که مهتاب سَر روی زانوی آفتاب ‌بگذارد!
نسیم روی دوش بیدِ مجنون جا پهن کند!
و باران در آغوش اَبر چشم ببندد!

آنقدر زیبا که هر صبح ...
شعرهای ‌من،
روی میزِ کارم بغض کنند و سیگار‌ بکشند!
خواب دیدنت آنقدر زیباست
که دنبالِ جایی میگردم برای تنها دیدنش!
جایی محال
مانندِ تو!

#حامد_نیازی


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها